Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU
07.06.2013, 02:02
Yorum: #1
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU
Maliyet muhasebesi,üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin,oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sitemidir.

Maliyet Muhasebesinin Amaçları:
* Mamullerin maliyetini saptamak
* Maliyet Kontrolüne yardımcı olmak
* Planlamaya yardımcı olmak
* Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak

Bütçe: Planların rakamsal olarak ifade edilmiş şeklidir.
Genel muhasebe tarafından üretilen bilgiler genellikle işletme dışı bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine cevap verirken,maliyet muhasebesi tarafından üretilen bilgiler ise işletme içi bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine cevap vermektedir.

Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak dönem net karı veya zararına kadar gösteren finansal tablodur.
Bilanço: İşletmenin belli bir andaki varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tablodur.

ÖRNEK:SATILAN MALLARIN MALİYETİ TABLOSU:

A işletmesi’nin mart ayına ait stok mevcutları ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir.Satılan Malların Maliyeti Tablosunu hazırlayınız..

Stok Mevcutları: 1 Mart 31 Mart

Direkt İlk madde malzeme stokları 2.800.000.000 2.480.000.000
Yarı Mamul Stokları 1.600.000.000 2.000.000.000
Mamul Stokları 1.200.000.000 800.000.000
Endirekt Malzeme Stokları 120.000.000 200.000.000

Faaliyetler:
Direkt İlk Madde ve malzeme alımları 5.200.000.000
Direkt İşçilik Maliyetleri 5.600.000.000
Endirekt İşçilik Maliyetleri 2.320.000.000
Endirekt Malzeme Alımları 240.000.000
A İşletmesinin 31 Mart Tarihli Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu
Dönem Başı Direkt İlk madde Ve Malzeme Stoğu 2.800.000.000
Dönem İçi Direkt İlk Madde Ve Malzeme Alımı(+) 5.200.000.000
Kullanılabilir Direkt İlk Madde Ve Malzeme 8.000.000.000
Dönem Sonu Direkt İlk Madde Ve Malzeme Stoğu(-) ( 2.480.000.000 )

Üretimde Kullanılan direkt İlk Madde ve Malzeme 5.520.000.000
Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik(+) 5.600.000.000
Üretimde Kullanılan Genel Üretim Maliyetleri(+) 2.480.000.000
En direkt İşçilik Maliyetleri .. 2.320.000.000
Endirekt Malzeme
Dönem Başı En Direkt Malzeme 120.000.000
Endirekt Malzeme Alışları(+) 240.000.000
Kullanılabilir Endirekt Malzeme 360.000.000
Dönem Sonu Endirekt Malzeme (-) 200.000.000
Kullanılan Endirekt Malzeme 160.000.000

Toplam Üretim Maliyeti 13.600.000.000
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku(+) 1.600.000.000
Dönemin Üretim Maliyetleri 15.200.000.000
Dönem Sonu Yarı Mamul Maliyetleri(-) (2.000.000.000)
Üretilen Mamullerin Maliyeti 13.200.000.000
Dönem Başı Mamul Stoğu (+) 1.200.000.000
Satılabilir Mamullerin Maliyeti 14.400.000.000
Dönem Sonu Mamul Stoğu (-) (800.000.000)
Satılan Mamullerin Maliyeti 13.600.000.000

Varlık: İşletmenin sahip olduğu mal stokları,mamul stokları,demirbaşlar,makineler gibi ekonomik değerlerdir.

Harcama: Herhangi bir amaçla işletme tarafından ödenen naktin,transfer edilen varlığın,katlanılan borcun veya sunulan hizmetlerin para cinsinden ödenmiş tutarıdır.Maliyet ise,bir varlığın elde edilmesi amacıyla yapılan harcama ya da katlanılan fedakarlıkların toplamıdır.
İşletmeler satın aldıkları iktisadi kıymetleri normal koşullarda işletmelerinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanacaklardır.Bu arada zaman zaman amaçsız kullanımlarla da karşılaşabiliriz.Bu koşullar altında,işletmenin varlık kullanım şekilleri başlıca 3 grup altında toplayabiliriz.

*Hasılat elde etme amacıyla varlık tüketimi
*Ürün yapmak amacıyla varlık tüketimi
*Amaçsız varlık tüketimi

Gider: Dönem hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış veya tüketilmiş maliyetlerdir.
Hasılat: Mal veya Hizmetlerin satışından ya da ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışlarından;faiz,kira,iştirak geliri vb.nden elde edilen brüt tutarlarıdır.
Zarar: İşletmenin varlıklarındaki karşılıksız tükenmelerdir.İşletmenin ürettiği mamullerin doğal afetler nedeniyle satış değerlerinin kalmaması zarara örnektir.

Maliyet Sistemlerini Etkileyen Faktörler:
Çeşitli sanayi işletmelerinde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemlerinde farklılığa yol açan 4 temel unsur vardır.Bunlar:
1-İşletmenin faaliyet konusu
2-İşletmede kullanılan teknoloji
3-İşletmelerin üretim politikası

4-Yönetimin maliyet sistemlerinden beklentileri
Maliyet sistemleri:
Uygulamada karşılaşılan başlıca maliyet sistemleri Şunladır:
A-Kullanılan Tutarların Gerçek veya Tahmini Olmasına göre Ayrım
* Gerçekleşmiş(fili) tutarlara göre maliyet
* Tahmini tutarlara dayanan maliyet(standart maliuyet)

B-Birim maliyetleri hesaplama yöntemine göre Ayrım

*Safha Maliyet:Birbirini izleyen üretim safhalarında sürekli olarak aynı veya beneri mal üreten işletmeler uygular
* Sipariş Maliyet: Üretilen her birimin veya partinin maliyeti ayrı ayrı hesaplanır.Bu sistemde Direkt malzeme ve direkt işçilik doğrudan,Genel imalat maliyetleri ise tahmini yüklenmektedir.

C- Mamül maliyetlerinin,tümünü veya bir kısmını içermesine göre ayrım:
* Tam Maliyet: Üretim birimlerine hem hammadde ve direkt işçilik gibi değişken maliyetler,hem de sabit maliyetlerden pay yüklenir.
*Değişken Maliyet:Mamullere sabit maliyetlerden pay verilmeyen ve yönetim kararlarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan sistemdir.(Direkt malzeme,direkt işçilik ve değişken GİM’lerinin toplamına dayanır.Sabit GİM dikkate alunmaz.

Örnek Satılan Malların Maliyeti Tablosu:
XYZ şirketinin şubat ayı başı ve sonundaki stokları şöyledir
1 Şubat(D.başı) 29 Şubat(D.Sonu)
Hammadde 2.500.000 7.000.000
Yarımamül 2.000.000 3.000.000
Mamül 1.000.000 4.000.000

Şubat Ayı İçinde Ayrıca
Hammadde alışları 7.500.000
İşçilikler+Diğer Maliyetler 17.000.000
Yönetim Giderleri 1.800.000
Satış giderleri 500.000
Satışlar 30.000.000

Satılan Malların Maliyeti Tablosu
Dönem Başı Hammadde Stoğu 2.500.000
Hammadde Alışları(+) 7.500.000
Kullanılabilir hammadde 10.000.000
Dönemsonu Hammadde Stoğu(-) 7.000.000
Kullanılan Hammadde Maliyeti 3.000.000
İşçilik+Diğer Maliyetler 17.000.000
Şubat Ayı İmalat Maliyeti 20.000.000
Dönem başı Yarı Mamül(+) 2.000.000
İmalata Yüklenen Top.Maliyet 22.000.000
Dönem Sonu Yarı Mamül(-) 3.000.000
Tamamlanan Mamul Maliyeti 19.000.000
Dönem Başı Mamul Stoğu 1.000.000
Satılabilir Mamul Maliyet 20.000.000
Dönem Sonu Mamul Stoğu(-) 4.000.000
Satılan mamul Maliyeti 16.000.000

GELİR TABLOSU
Satışlar 30.000.000.
Satılan Mamul Maliyeti 16.000.000
Brüt Satış Karı/zararı 14.000.000
Faaliyet Gİd.(Yönetim+Satış Gid.) 2.300.000
Faaliyet Karı 11.700.000

Hammadde Formülü:
Alınan hammadde(+)
Dönem Başı Hammadde Stoğu(+)
Dönem sonu Hammadde stoğu(-) İkisinin Toplamından Çıkartılır
=Kullanılan Hammadde Sonuç olarak kullanılan
Hammadde bulunur
Açıklama: Alınan Hammadde ile d.başı hammadde stoğunu toplarsak kullanılabilir hammaddeyi verir.Bu ikisinin toplamından D.sonu Hammaddeyi çıkarırsak Kullanılan Hammaddeyi verir
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU konusu
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU Konusunun Etiketleri Etiketler
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU Konusunun Linki Direk Link
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU Konusunun HTML Kodu HTML Link
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU Konusu BBCode Linki BBCode Link
MALİYET MUHASEBESİ-SATILAN ÜRÜNLER TABLOSU Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Satışların Maliyeti Tablosu stajyer 0 7,804 22.06.2013 15:02
Son Yorum: stajyer
  Staja Başlama Maliyet Muhasebesi Ders Notları stajyer 0 9,368 20.06.2013 12:42
Son Yorum: stajyer
  Maliyet Muhasebesi Ders Notları zeyno 1 5,660 19.06.2013 23:57
Son Yorum: stajyer
  Maliyet Muhasebesi Sınav Soruları caner 1 3,943 19.06.2013 23:55
Son Yorum: stajyer
  7/A MALİYET HESAPLARI caner 0 3,088 16.06.2013 18:47
Son Yorum: caner

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi