Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları
27.12.2013, 16:18
Yorum: #1
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları
Smmm staja başlama 2014 sınavı soruları ve çözümlü cevapları aşağıdaki gibidir.

İşletme, envanter işlemlerinde ticari alacak senetlerine ilişkin reeskont tutarının 3.000 TL ve diğer alacak senetlerine ilişkin reeskont tutarının ise 900 TL olduğunu saptamıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
657 REESKONT
FAİZ GİDERLERİ HS. 3.900
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 3.000
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 900
B)
647 REESKONT
FAİZ GELİRLERİ HS. 3.900
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 3.000
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 900
C)
122 ALACAK
SENETLERİ REESKONTU HS. 3.900
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 900
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ
REESKONTU HS. 3.000
D)
122 ALACAK
SENETLERİ REESKONTU HS. 3.900
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS. 3.900
E)
647 REESKONT
FAİZ GELİRLERİ HS. 3.900
122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU HS. 3.900

Cevap: A

İşleme konu olan reeskont alacak ile ilgili olduğu için bu işlem şirketin gideri anlamına gelmektedir. Bunun için reeskont faiz giderleri hesabı borçlandırılır alacağa konu olan alacak senetleri tutarı kadar alacak senetleri reeskontu hesabı alacaklandırılır. Diğer alacaklara ilişkin reeskont da diğer alacak senetleri reeskontu hesabının alacağına yazılır.
47- İşletme, 8.000 TL lik ticari malın, 5.000 TL lik kısmını ve 1.440 TL lik KDV sini peşin, geriye kalanını ise kredili olarak satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
BANKA
KREDİLERİ HS. 6.440
ALICILAR HS. 3.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 8.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.440
B)
KASA HS. 6.440
SATICILAR HS. 3.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 8.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.440
C)
KASA HS. 6.440
ALICILAR HS. 3.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 8.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.440
D)
DİĞER
TİCARİ BORÇLAR HS. 6.440
ALICILAR HS. 3.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 8.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 1.440
E)
ALACAK
SENETLERİ HS. 6.440
SATICILAR HS. 3.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 8.000
HESAPLANAN KDV HS. 1.440

Cevap: C

Satılan ticari malın kdvsi ve 5.000 TL si peşin alındığı için toplamı tutarında kasa hesabı borçlandırılır satıştan geri kalan ise kredili olduğu için alıcılar hesabına borç yazılır ticari mal satışlarında her zaman yurtiçi satışlar hesabı kullanılacağı için malzeme tutarı kadar yurtiçi satışlar hesabının alacağına ve satış dan elde edilen kdv ise hesaplanan kdv hesabının alacağında izlenir

“A” Anonim şirketi 03/01/2006 da, 5 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir.
Bu bilgilere göre şirketin 2009 yılı sonunda yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
FİNANSMAN
GİDERLERİ HS. XXX
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS. XXX
B)
KASA HS. XXX
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. XXX
C)
KASA HS. XXX
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS. XXX
D)
TAHVİL
ANAPARA BORÇ TAKSİT VE XXX
FAİZLERİ HS.
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. XXX
E)
ÇIKARILMIŞ
TAHVİLLER HS. XXX
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS. XXX

Cevap: E

İşletmenin daha önceden çıkarmış olduğu tahvilin geri ödeme zamanı gelmesi sebebi ile ilgili hesaplara aktarılması işlemidir. Önceki dönemlerde alacaklandırılan çıkarılmış tahviller hesabı borçlandırılarak kapatılır ve tahvil anapara borç taksit ve faizleri hesabına aktarılır.
49- “E” İşletmesi, 60.000 TL lik değeri düşen ticari mal için % 40 oranında karşılık ayrılmasına karar vermiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KARŞILIK
GİDERLERİ HS. 24.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS. 24.000
B)
KARŞILIK
GİDERLERİ HS. 36.000
DİĞER STOKLAR HS. 36.000
C)
STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 36.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 36.000
D)
DİĞER
STOKLAR HS. 24.000
DİĞER BORÇ VE GİDER
KARŞILIKLARI HS. 24.000
E)
STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 36.000
DİĞER BORÇ VE GİDER
KARŞILIKLARI HS. 36.000

Cevap:

Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler değeri düşen mallara karşılık ayırabilirler
60.000 * %40 = 24.000 TL karşılık giderleri hesabı Borçlu ve karşılığa konu olan stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklı olur.

BANKALAR HS XXX
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
ALACAK SENETLERİ HS. XXX
Cüzdandaki Senetler

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?

A) Alacak senedinin ıskonto ettirilmesine
B) Alacak senedinin ciro edilmesine
C) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesine
D) Alacak senedinin protesto ettirilmesine
E) Alacak senedinin bankaya tahsile verilmesine

Cevap: A

İşletmeler finansman sağlamak için ellerindeki senetleri banka ve benzeri aracı kuruluşlara iskonto (kırdırma) ettire bilirler bu işlem sırasında bankaların yapmış olduğu kesinti Finansman Gideridir.
51- İşletmenin yedeklerle ilgili hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir.
Hisse senedi ihraç primleri: 130.000
Yasal yedekler: 750.000
Statü yedekleri: 40.000
Olağanüstü yedekler: 150.000
MDV yeniden değerleme artışları: 40.000
Bu bilgilere göre Sermaye Yedeklerinin tutarı
kaç TL dir?
A) 130.000
B) 170.000
C) 190.000
D) 320.000
E) 940.000

Cevap: B

Sermaye yedekleri : MDV yeniden değerleme artışı, hisse senedi ihraç primleri, hisse senetleri iptal kararları, iştirakler yeniden değerleme artışları, diğer sermaye yedekleridir. Soruda ise
130.000 TL + 40.000 TL=170.000 TL
Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değildir?

A) Alınan çekler
B) Stok değer düşüklüğü karşılığı
C) Birikmiş amortismanlar
D) Alacak senetleri reeskontu
E) Şüpheli alacaklar karşılığı

Cevap: A

Alınan çekler aktifi düzenleyici değil direk aktif kalemi hesabıdır.
53- Ekonomik bir değerin, muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine ne ad verilir?

A) Maliyet bedeli
B) Mukayyet değer
C) İtibari değer
D) Emsal bedeli
E) Tasarruf değeri

Cevap: B

İşletmelerin muhasebe kayıtlarını gösteren ekonomik değere mukayyet değer denir.
İktisadi varlıkların büyük defter hesaplarında yer alan değerleri dikkate alınmaksızın, bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlemesi işlemine ne ad verilir?

A) İç kontrol
B) Muhasebe dışı envanter
C) Iskonto
D) İştira
E) Muhasebe içi envanter

Cevap: B

İki tür envanter yapılır 1. muhasebe dışı envanter: İşletmedeki varlıkların sayılması, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi gibi işlemlerdir. 2. muhasebe içi envanter : sayım sonucuna göre yapılan muhasebe düzeltme kayıtlarıdır.
55- Peşin ticari mal alışlarının kaydedilmesiyle
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır.
B) Ticari Mallar Hesabı borçlandırılır.
C) Kasa Hesabı borçlandırılır.
D) Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır.
E) Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlandırılır.

Cevap: B

Ticari mal alışlarında her zaman Ticari Mallar Hesabı Borçlandırılır. Satışın da ise Yurt İçi Satışlar Hesabı Alacaklandırılır. Sürekli (aralıksız) envanter yönteminde her satıştan sonra satılan ticari malın maliyetine aktarılır Aralıklı envanter yöntemine göre ise dönem sonunda satılan ticari malın maliyetine atılır.
Aşağıdakilerden hangisi "aktifi düzenleyici" hesaplardan biridir?

A) Ödenmemiş Sermaye
B) Borç Senetleri Reeskontu
C) Alacak Senetleri Reeskontu
D) Sermaye Taahhüt Hesabı
E) Geçmiş Yıl Zararları

Cevap: C


Aktifi düzenleyen hesaplar: alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılı, şüpheli ticari alacak karşılığı, diğer alacak senetleri reeskontu, şüpheli diğer alacak senetleri karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, diğer dönen varlıklar karşılığı hesaplarıdır.
57- Bir hesap kalemi veya bir mali işlemin nispi ağırlık ve değerinin, ne kadar küçük olursa olsun, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri ve alınacak kararları etkileyebilecek olması durumunda, mutlaka mali tablolarda yer alması gereğini ifade eden temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam açıklama
B) Para ile ölçülme
C) Önemlilik
D) Sosyal sorumluluk
E) İhtiyatlılık

Cevap: C


Önemlilik kavramı: bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nispî ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
20.06.2017, 20:05
Yorum: #2
Cvp: Smmm Staja Baslama 2014 Sorular?
Cialis Professional Compared To Cialis Prices Inderal Achat Viagra Cialis Generique Propecia Work On The Temples Generic Kamagra Buy Cialis Pas Generique Fedex Progesterone Online Amex Accepted Overseas Cod Knowsley generic viagra Viagra Cialis Acquisto Cheap Viagra From Other Countries Levitra Tablet Zithromax Online Order Buy Levitra At A Discount Viagra Alternative Viagra Pillenmaster Cheapest Tadalis Sx Price Buy Cheap Dapoxetine Online Petcam Dapoxetina Commenti Buy Generic Cialis Candianpharmacies

Augmentin Amoxil buy viagra online Osu Acheter Cialis France
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
23.02.2018, 07:26
Yorum: #3
Cvp: Smmm Staja Baslama 2014 Sorular?
Amoxicillin Clavulanic Ta Syn Cialis Mode D'Action Viagra Prix Au Maroc cialis Kamagra Vente 200 Mg

Buy Celebrex No Prescription Acheter Du Xenical Sans Ordonnance Viagra Pillen Blau buy cialis Sirve Comprar Propecia En Buy Propecia Merck Is There A Generic Equivqlent For Zetia
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder Smmm Staja Başlama 2014 Soruları konusu
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları Konusunun Etiketleri Etiketler
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları Konusunun Linki Direk Link
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları Konusunun HTML Kodu HTML Link
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları Konusu BBCode Linki BBCode Link
Smmm Staja Başlama 2014 Soruları Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Smmm Staja Başlama Deneme Sınavı caner 3 2,598 23.02.2018 19:57
Son Yorum: EveSpaw
  Smmm Sınavı Soruları caner 2 2,450 23.02.2018 19:22
Son Yorum: EveSpaw
  Smmm Staja Başlama Kursları caner 2 2,654 23.02.2018 06:43
Son Yorum: EveSpaw
  Smmm Staja Başlama 2014 Sınav Soruları ela 2 2,789 21.02.2018 11:36
Son Yorum: EveSpaw
  Smmm Soruları 2014 ela 4 4,112 21.02.2018 05:32
Son Yorum: EveSpaw

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi