Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Smmm Staja Başlama Ders Notları
27.12.2013, 16:24
Yorum: #1
Smmm Staja Başlama Ders Notları
Smmm staja başlama ders notları,smmm staj dersleri hakkında bilgiler ve kendinizi sınayabileceğiniz sorular. Forumumuzu takip etmeye devam edin.
"Muhasebe sisteminde gelirler hangi dönemde elde edilirlerse edilsinler, tahsil edildikleri dönemin geliri ve giderler de hangi dönemde yapılırlarsa yapılsınlar, ödendikleri dönemin gideri sayılırlar" ifadesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Tahakkuk esası
B) Maliyet esası
C) Dönemsellik esası
D) Nakit esası
E) Süreklilik esası

Cevap: D

Nakit Esası: Muhasebe sisteminde gelirler hangi dönemde elde edilirlerse edilsinler, tahsil edildikleri dönemin geliri ve giderler de hangi dönemde yapılırlarsa yapılsınlar, ödendikleri dönemin gideri sayılırlar

Bir işletmenin varlıkları ile kaynaklarındaki değişiklikler ve bu değişikliklerin hasılat, gider ve öz kaynaklar üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin objektif belgelere dayandırılması, gelecekle ilgili tahmin ve varsayımların yapılmasında tarafsız hareket edilmesi gereğini ve iyi bir yargılama yeteneğini temel alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreklilik
B) Özün önceliği
C) Önemlilik
D) Tarafsızlık ve belgelendirme
E) Maliyet esası

Cevap: D

Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı: Bir işletmenin varlıkları ile kaynaklarındaki değişiklikler ve bu değişikliklerin hasılat, gider ve öz kaynaklar üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin objektif belgelere dayandırılması, gelecekle ilgili tahmin ve varsayımların yapılmasında tarafsız hareket edilmesi gereğini ve iyi bir yargılama yeteneğini temel alan kavramdır.

İşletme, ticari mallarında 40.000 TL lik değer düşüklüğü saptamış ve bu malların 10.000 TL lik kısmı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Geriye kalan mallar için % 60 oranında karşılık ayırmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 28.000
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 10.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 18.000
B)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 10.000
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS. 18.000
TİCARİ MALLAR HS. 10.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 18.000
C)
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 28.000
TİCARİ MALLAR HS. 10.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 18.000
D)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 10.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 18.000
TİCARİ MALLAR HS. 10.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 18.000
E)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 10.000
KARŞILIK GİDERLERİ HS. 18.000
TİCARİ MALLAR HS. 10.000
DİĞER STOKLAR HS. 18.000

Cevap: D

İşletmenin elin de bulundurduğu ticari malların bir kısmının tamamen kullanılmayacak hale gelmesi sebebi ile diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına borç kaydedilir ticari malların bir kısmının da değerinin düştüğü tespit edilmiştir değer düşüklüğü oranında karşılık ayrılması gerekir karşılık gideri borçlu tamamen kullanılmaz hale gelen mal ticari mal hesabına alacak yazılır ancak değeri düşen mal için stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklandırılır.
İşletme “A” Bankası ile senet karşılığı 40.000 TL limitli kredi anlaşması yapmış ve 50.000 TL tutarında çeşitli vadeleri içeren 6 adet senedi teminat olarak bankaya vermiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
ALACAK
SENETLERİ HS. 50.000
-Teminattaki Senetler
ALACAK SENETLERİ HS. 50.000
-Cüzdandaki Senetler
B)
BANKALAR HS 40.000
ALACAK SENETLERİ HS. 40.000
-Cüzdandaki Senetler
C)
DİĞER
ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 50.000
ALACAK SENETLERİ HS. 50.000
-Cüzdandaki Senetler
D)
VERİLEN
DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 40.000
ALACAK SENETLERİ HS. 40.000
-Cüzdandaki Senetler
E)
VERİLEN
DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 50.000
BANKA KREDİLERİ HS. 50.000

Cevap: A

İşletmenin daha önce almış olduğu senetlerin cüzdandan alınıp teminata verilmesi kaydıdır. Bu işlemde alacak senetleri hesabı hem borç hem alacak kaydedilir. Hesapların alt hesapların da takip edilir.

İşletme, peşin bedelle, KDV oranı % 26 olan100.000 TL lik demirbaş satın almıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 26.000
KASA HS. 126.000
B)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
İNDİRİLECEK KDV HS. 26.000
KASA HS. 126.000
C)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 26.000
BANKALAR HS. 126.000
D)
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ HS. 126.000
KASA HS. 126.000
E)
DEMİRBAŞLAR HS. 100.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 26.000
BANKA KREDİLERİ HS. 126.000

Cevap: B

Şirket bir demirbaş satın almıştır alınan demirbaş Demirbaşlar Hesabının borcunda takip edilir alış esnasında ödenen kdv ise İndirilecek KDV hesabının burcunda ödemenin nakit olarak yapıldığı için Kasa Hesabı toplam tutar kadar alacaklandırılır.

İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılması için veya gerçekleşecek bir borcun karşılığı olarak belli sözleşmeler nedeniyle ödediği paralara ne ad verilir?

A) Ödeme emirleri
B) Verilen depozito ve teminatlar
C) Şüpheli ticari alacaklar
D) Çeşitli alacaklar
E) Poliçeler

Cevap: B

Verilen depozito ve teminatlar hesabı aktif karakterli bir hesaptır ilk kayıtlar ve artışlar borcunda azalışlar ve kapanış kaydı alacağına yapılır. İşletmenin bir işin yapılması için veya gerçekleşecek bir borcun karşılığı olarak belli sözleşmeler nedeniyle ödediği paraları ifade eder.
İşletme döviz kur farklarından dolayı kayba uğradığında yapacağı günlük defter kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansman gideri
B) Kasa
C) Kambiyo zararları
D) Bankalar
E) Karşılık gideri

Cevap: C

Döviz kurundan kaynaklanan işlemlerde kambiyo hesapları kullanılır işletmenin kaybı varsa kambiyo zararı işletmenin kazancı varsa kambiyo karı hesabı kullanılır.
İşletme daha önce değeri düşmüş olan ve aynı tutarda karşılık ayırdığı 9.000 TL tutarındaki malını satılamadığı için kayıtlardan silmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 9.000
KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR HS. 9.000
B)
KARŞILIK
GİDERLERİ HS. 9.000
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS. 9.000
C)
SATILAN
TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS. 9.000
TİCARİ MALLAR HS. 9.000
D)
DİĞER
OLAĞANDIŞI GİDER
VE ZARARLAR HS. 9.000
TİCARİ MALLAR HS. 9.000
E)
STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 9.000
DİĞER STOKLAR HS. 9.000

Cevap: E

İşletme daha önce karşılık ayrılmış olan stokları tamamen kayıtlardan silmek istemektedir. Daha önce karşılık ayrıldığı için stok değer düşüklüğü karşılığı hesabını borçlandırılarak kapatılır ve diğer stoklar hesabı alacaklandırılarak kapatılır.

“X” Ticaret İşletmesi; 200 TL si peşin, 300 TL si senet, kalanı ve 44 TL lik KDV ise kredili olmak üzere 700 TL lik ticari mal satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
KASA HS. 200
ALACAK SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 244
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 44
B)
BANKALAR HS. 200
BORÇ SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 244
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 44
C)
KASA HS. 200
ALACAK SENETLERİ HS. 300
SATICILAR HS. 244
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 44
D)
KASA HS. 200
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 300
SATICILAR HS. 244
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
İNDİRİLECEK KDV HS. 44
E)
KASA HS. 200
BORÇ SENETLERİ HS. 300
ALICILAR HS. 244
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 700
HESAPLANAN KDV HS. 44

Cevap: A

Yapılan mal satışının 200 TLsi peşin: Kasa Hesabı Borç 300 TL si Senet : Alacak Senetleri Hesabı Borç
244 TL si Kredili : Alıcılar Hesabı Borç yapılan satışlarda yurtiçi satışlar hesabı matrah tutarınca alacak kaydedilir. Hesaplanan kdv tutarı da hesaplanan kdv hs.alacak kaydedilir
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder Smmm Staja Başlama Ders Notları konusu
Smmm Staja Başlama Ders Notları Konusunun Etiketleri Etiketler
Smmm Staja Başlama Ders Notları Konusunun Linki Direk Link
Smmm Staja Başlama Ders Notları Konusunun HTML Kodu HTML Link
Smmm Staja Başlama Ders Notları Konusu BBCode Linki BBCode Link
Smmm Staja Başlama Ders Notları Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Staja Başlama Sınavı Çıkmış Sorular caner 0 5,864 27.12.2013 16:17
Son Yorum: caner
  Smmm Staja Başlama Çalışma Soruları caner 0 6,359 27.12.2013 16:15
Son Yorum: caner
  Staja Başlama Sınavı Finansal Muhasebe Soruları caner 0 10,331 27.12.2013 16:14
Son Yorum: caner

Hızlı Menü:

Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi